Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36 týdnu těhotenství


Screening růstové restrikce plodu se provádí v 36. týdnu. těhotenství a jeho hlavním cílem je kontrola růstu plodu.

Při screeningu růstové restrikce vám v našem centru vyšetříme:

  • stav placenty a její umístění v děloze
  • množství plodové vody
  • změříme příčný průměr a obvod hlavičky, obvod bříška a délku stehenní kosti plodu a vypočítáme hmotnost plodu vyčíslíme, kterému percentilu velikost plodu odpovídá
  • vyšetříme znovu všechny orgány plodu

Při zjištění poruchy růstu plodu rozšíříme ultrazvukové vyšetření o Dopplerovské vyšetření stavu krevního oběhu plodu a placenty.

Nejčastější dotazy


Proč screening růstové restrikce v 36 týdnu těhotenství?

Protože u přibližně 10 % těhotenství dochází ve druhé polovině těhotenství ke zpomalení růstu plodu. U části (okolo 7 %) těchto těhotenství začíná selhávat funkce placenty a kvůli nedostatečnému přenosu živin a kyslíku může být ohroženo zdraví i život miminka a je příčinou 30-50% úmrtí plodu v děloze.

Screening v 36 týdnu slouží především k rozpoznání této komplikace. Rizikové skupiny maminek ale mohou být objeveny již dříve díky prvotrimestrálnímu screeningu poruch růstu a preeklampsie. U těhotných žen s touto komplikací začneme pravidelně a detailně sledovat růst a stav plodu a funkci placenty.

Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37 t. délky trvání těhotenství. Růstová restrikce se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Identifikace těchto plodů s růstovou restrikcí má zásadní význam v strategii další prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je 700,-Kč.
Ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.