3D/4D ultrazvuk


Pro nastávající maminku znamená 3D obrázek plodu nesrovnatelně větší vizuální zážitek, než je běžný UZ záznam, který pracuje na principu "odstupňované šedi", a je mnohdy pro rodiče málo srozumitelný.
Průběh vyšetření

Nejvhodnější k vyšetření je období 14. - 26. týden těhotenství. Kvalita záznamu je ovlivněna řadou skutečností:

  • polohou plodu – pokud je k 3D sondě otočen obličejem bývá výsledek nejlepší
  • umístěním placenty – nejlépe, když je umístěna na zadní stěně
  • množstvím plodové vody
  • konstitucí ženy – u obézních žen bývá záznam plodu problematičtější

Po 26. týdnu je zobrazení plodu velmi individuální, podle podmínek k vyšetření.

Vyšetření zaznamenáváme na DVD, nebo flash disk a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Můžete se také objednat pouze k vyšetření s pořízením barevné trojrozměrné fotografie.


Prvotřídní technika

Rozšířili jsme naše ultrazvukové vybavení ordinace o nový ultrazvukový přístroj Samsung Hera W10, který představuje nejvyšší kategorii přístrojů v prenatální diagnostice. Umožňuje novou dimenzi zobrazení a nejjemnější kvalitu obrazu.

Tento diagnostický systém umožňuje kromě vysoce kvalitního dvourozměrného vyšetření také trojrozměrné (3D) zobrazení plodu. Součástí přístroje je také modul "Live 3D", který slouží k sledování trojrozměrného obrazu uvnitř dělohy těhotné ženy v reálném čase.

Ultrazvukový přístroj Samsung Hera W 10 umožňuje velmi detailní a plastické prokreslení orgánů plodu ve všech stádiích těhotenství. Což je velmi důležité především při prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Zjednodušeně lze říct, že třídimenzionální ultrazvukový obraz je dán velmi přesným a rychlým zpracováním dat ze tří vyšetřovaných rovin.
Ultrazvukové vyšetření 3D/4D provádíme u nás i neregistrovaným klientkám.
Objednání je možné na tel. +420 603 839 581.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 5