Ambulantní hysteroskopie


Hysteroskopie provedená ambulantně je rychlá a bezbolestná.

V gynekologii se jedná o velmi šetrnou diagnostickou a operační metodu bez nutnosti narkózy. Ve světě má již třicetiletou tradici, ale v ČR ji nabízí jen několik málo pracovišť. Je alternativou pro spoustu žen, které jsou kvůli pouhému odebrání vzorků či vyčištění dělohy odkázány k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Gynekologický výkon bez narkózy umožňuje prohlédnout dutinu děložní speciálním nástrojem (tzv. hysteroskopem), cíleně odebrat vzorky tkání a případně rovnou provést léčebný zákrok.

Cílem výkonu je důkladně prohlédnout dutinu děložní a nepřehlédnout lokální patologii, získat cílenou biopsii, nebo řešit drobné léze. Může být využita k diagnostikování stavu (tzv. hysteroskopie diagnostická) i k léčbě (tzv. hysteroskopie operační).

Proces

Zákrok se provádí velice tenkým operačním nástrojem tzv. hysteroskopem. Hysteroskop má průměr 3 mm a je tedy tenčí, než když se zavádí nitroděložní tělísko. Z tohoto důvodu není nutné žádné znecitlivění. Výjimečně se provádí znecitlivění lokálním anestetikem (podobně jako u zubaře). Žena si také před zákrokem může vzít ibuprofen (např. Brufen) nebo paracetamol (Paralen).

Výhody
  • Včasná diagnóza – s využitím kamery dokáže hysteroskopie včas odhalit i minimální změny či nežádoucí zárodky a zahájit okamžitou léčbu.
  • Bez hospitalizace a narkózy – pro provedení není třeba hospitalizace, zákrok se provádí bez nutnosti narkózy, předoperačních vyšetření a odběrů.
  • Pohodlí – pacientky přicházejí v civilním oblečení a vzápětí také samy odcházejí. Zákrok lze plánovat v čase, který pacientce vyhovuje - např. po pracovní době.
  • Rychlost – zákrok trvá velmi krátkou dobu do 15 minut. Není tedy nutná neschopenka nebo dovolená. Na zákrok jsou jen krátké čekací doby.
  • Úhrada – zákrok plně hradí pojišťovny.
Vybavení

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 12


Nálezy

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 13
Nejčastější dotazy


Pomůže mi ambulantní hysteroskopie, pokud mám problémy s otěhotněním?

Ano, tato metoda je velmi vhodná pro léčbu neplodnosti danou děložními srůsty. Děložní faktor je přibližně v 10% případů příčinou neplodnosti či opakovaného potrácení. Hysteroskopie je jednou ze základních metod, která může tuto chybu odhalit. V případě podezření na tento důvod by měla vyšetření podstoupit každá žena ještě před prvním cyklem umělého oplodnění. Zhruba u třetiny žen jsme schopni nejenom identifikovat příčinu sterility, ale hned ji i ambulantně odstranit.


Lze provést v režimu ambulantní hysteroskopie vyšetření průchodnosti vejcovodů?

Ano, naše pracoviště jako jedno z mála pracovišt vám může nabídnout provedení hysteroskopické selektivní pertubace = kanylaci tub při office hysteroskopii. Je to diagnostika průchodnosti vejcovodů bez nutnosti celkové anestesie. Při hysteroskopii je po prohlédnutí dutiny děložní zaveden pracovním kanálem hysteroskopu elastický katetr až do ústí vejcovodu a oboustranně je aplikováno 10 ml roztoku modrého barviva, kdy plnění normálně průchodného vejcovodu nevyžaduje téměř žádný tlak, probíhá lehce a po vytažení katetru se modř nevrací zpět do dělohy. Zvýšený plnící tlak a zpětný tok barviva do dutiny děložní signalizuje neprůchodnost vejcovodu.


Skutečně není tento zákrok bolestivý?

Díky operačním nástrojům, které jsou tenčí než při zavádění nitroděložního tělíska, není při zákroku zpravidla nutné žádné znecitlivění. Pro většinu žen je bezbolestný. Pokud některé pacientky hovoří o diskomfortu, přirovnávají jej v naprosté většině případů maximálně k bolestivé menstruaci.


Při jakých problémech je ambulantní hysteroskopie vhodná?

Nejčastěji ji podstupují ženy v období kolem přechodu, důvodem bývá abnormální krvácení nebo abnormální ultrazvukový nález. Je vhodná k odstranění endometrálního polypu. Je také ideální při léčbě neplodnosti dané děložními srůsty. V 10% je totiž její příčinou děložní faktor, který právě hysteroskopie umí odhalit. Ambulantní hysteroskopie je také vhodná při odstraňování reziduí po porodu či při problémech s nitroděložním tělískem.


Je nutné dodržovat po zákroku nějaký speciální režim?

Žena zpravidla po zákroku 1-3 dny špiní, hygienická opatření během tohoto období postačí jako při probíhající menstruaci.


Proplácí tento zákrok pojišťovna?

Ano, zákrok hradí pojišťovna.