Screening preeklampsie maminky a růstové restrikce plodu v 1. trimestru


Toto vyšetření se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství a je součástí vyšetření u maminek, které u nás podstupují NT screening v prvním trimestru. Je možné se na něj však samozřejmě objednat i samostatně. Riziko preeklampsie a zpomalení růstu miminka se vypočítává podle:

  • anamnestických údajů maminky (výška, váha, kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, předchozí těhotenství, autoimunitní onemocnění)
  • krevního tlaku maminky v den vyšetření změřeného dvakrát na každé ruce
  • vyšetření koncentrace PAPP-A a PlGF v krvi maminky
  • Dopplerovského vyšetření děložních tepen maminky

Po skončení vyšetření vám srozumitelně vysvětlíme výsledek a navrhneme další postup. Zvýšené riziko preeklampsie a/nebo zpomalení růstu miminka lze snížit užíváním 150 mg kyseliny acetylsalicylové (na noc před ulehnutím od prvního trimestru až do 36. týdne těhotenství). Při zvýšeném riziku zpomalení růstu jsou navíc vhodné pravidelné kontroly růstu miminka ve druhé polovině těhotenství, které vám rádi zajistíme v našem centru. Při zvýšeném riziku preeklampsie maminky jsou vhodné pečlivé kontroly krevního tlaku u ošetřujícího gynekologa, ideálním řešením při hraničních hodnotách je pořídit si tlakoměr domů a pravidelně si kontrolovat tlak.

UZ snímek průtoku arteria uterina


Nejčastější dotazy


Co je to preeklampsie a jak často k ní dochází?

Preeklampsie je závažné onemocnění těhotné ženy, ke kterému dochází obvykle ve druhé polovině těhotenství a ohrožuje nejen těhotnou, ale i plod. Výjimečně může tato nemoc vzniknout i v průběhu šestinedělí, bez přímé souvislosti s těhotenstvím k ní však nedochází. Projevuje se zvýšeným krevním tlakem (více než 140/90), bílkovinou v moči a otoky. Těhotná žena může navíc začít pociťovat jako příznak vznikajícího onemocnění silnou bolest hlavy se zdvojeným viděním, svalové záškuby a křeče, bolest v podžebří, s nevolností až zvracením.

Preeklampsie patří k hlavním příčinám úmrtí maminky a miminka v období těhotenství, porodu a do týdne po porodu. Komplikuje přibližně 5 % těhotenství. Preeklampsie lze rozdělit na dvě velké skupiny:

předčasná preeklampsie - komplikuje v České republice 0.5-1 % těhotenství, je u ní nutno porodit miminko před 37. týdnem těhotenství. Tato forma je závažnější, protože je nutné kvůli záchraně maminky nebo miminka vést porod ještě v době, kdy je miminko nedostatečně zralé.

termínová preeklampsie - komplikuje v České republice 2-3 % těhotenství, je u ní možné porodit miminko ve 37. týdnu a později.


Jaké riziko představuje preeklampsie pro maminku a miminko?

Nepoznaná a neléčená preeklampsie může u těhotné ženy vyústit až v tzv. eklampsii, kterou je křečový stav se ztrátou vědomí až úmrtím.

U plodu dochází často při preeklampsie k zaostávání růstu kvůli nedostatečné funkci placenty a tím sníženému přísunu živin a kyslíku. Pokud se funkce placenty dále zhoršuje a plodu začne kvůli nedostatku živin selhávat krevní oběh, může až odumřít. Navíc, velmi zvýšený krevní tlak těhotné ženy zvyšuje riziko náhlého odloučení placenty a tím náhlého úmrtí plodu.


Co je to zaostávání růstu miminka (tzv. růstová restrikce) a jak často k němu dochází?

Je to postupné zpomalování růstu a hmotnosti plodu pod hodnoty, které jsou při daném stáří těhotenství obvyklé. Miminko špatně roste kvůli snížené funkci placenty a nedostatečnému zásobení jeho organismu kyslíkem a živinami.


Jaké riziko představuje zaostávání růstu pro miminko?

Plod postupně strádá kvůli nedostatečnému zásobení jeho organismu kyslíkem a živinami, dochází ke změnám průtoku krve v jeho oběhu a je ohroženo úmrtím a trvalým poškozením zdraví při přežití.


Proč k preeklampsii a zaostávání růstu miminka dochází?

Za společnou příčinu je považováno nedostatečné „uhnízdění” placenty do děložní stěny v časných stádiích těhotenství. U preeklampsie začínající po 37. týdnu těhotenství jsou navíc předpokládany genetické a zdravotní predispozice ke vzniku onemocnění.


Je možné snížit riziko vzniku preeklampsie u maminky a zaostávání růstu miminka?

Ano, pokud se při screeningu zjistí, že je riziko vyšší než 1 %, může denní užívání 150 mg kyseliny acetylsalicylové (ANOPYRIN, GODASAL) zásadně snížit riziko rozvoje preeklampsie u budoucí maminky a zaostávání růstu miminka. Užívání kyselinu acetylsalicylové je ale nutné zahájit před 16. týdnem těhotenství a užívá se 1.5 tablety na noc před ulehnutím ke spánku.