Průvodce těhotenstvím


Při poskytování prenatální péče provádíme klinická a laboratorní vyšetření, která rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná vyšetření.

Pravidelná se provádějí při každé návštěvě těhotenské poradny a nepravidelná pouze v určeném týdnu těhotenství.Pravidelná vyšetření


Do 34. týdne těhotenství se provádí v intervalu 4-6 týdnů, od od 34. týdne do porodu jedenkrát za 1-2 týdny.

 • sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
 • zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku
 • chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru)
 • podle uvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix skóre
 • detekce známek vitality plodu


Nepravidelná vyšetření

Do 14. týdne těhotenství


Komplexní prenatální vyšetření

Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.

Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí počet plodů, vitalitu, biometrii a podle CRL je určena datace těhotenství

Laboratorní vyšetření

 • stanovení krevní skupiny RhD,
 • screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek,
 • stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,
 • sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis,
 • glykemie nalačno
11.-13. týden těhotenství


Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Je to screening nejen nejčastějších vrozených vývojových vad plodu ( morfologických a chromosomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu.

Zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cena vyšetření je 1500,-Kč (některé zdravotní pojišťovny však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)


20.-22. týden těhotenství


Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí jen základní biometrii plodu, vitalitu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody.

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Toto UZ vyšetření s podrobným popisem morfologie plodu, patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožnuje diagnostikovat až 90 % závažných morfologických vad plodu a dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu Downova syndromu. Doporučujeme vždy provést, bohužel, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cena vyšetření je 1500,-Kč, těhotným, kterým je provedeno vyšetření v I. trimestru na našem pracovišti je cena snížena na 1000,- Kč ( většina zdravotních pojišťoven však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)
24-.28. týden těhotenství


Orální glukózový toleranční test

Je to screening poruch glukózové tolerance k vyloučení počínající těhotenské cukrovky.


28. týden těhotenství


Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen

Jedná se o aplikace anti D IgG u žen Rh negativních.
28.-34. týden těhotenství


Laboratorní vyšetření

 • stanovení hematokritu
 • hladiny hemoglobinu
 • počtu erytrocytů
 • leukocytů a trombocytů


30.-32. týden těhotenství


Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí jen základní biometrii plodu, vitalitu, polohu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody.
35.-37. týden těhotenství


Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B

V případě pozitivity je dítě preventivně chráněno antibiotiky podané matce při porodu.


36.-37. týden těhotenství


Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10% těhotenství a je příčinou 30-50% úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37 t. délky trvání těhotenství. Růstová restrikce se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Identifikace těchto plodů s růstovou restrikcí má zásadní význam ve strategii další prenatální péče a ve strategii ukončení těhotenství.

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je 700,-Kč.
40. týden těhotenství


Kardiotokografický non-stress test

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství a nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.