Dopplerovské vyšetření krevního oběhu plodu a placenty


Cílem Dopplerovského vyšetření krevního oběhu plodu a placenty je zhodnotit funkci placenty a pokud je snížena, pak zjistit, jak se vyrovnává se sníženým přísunem živin a kyslíku plod, zda není ohroženo jeho zdraví či dokonce život.

Toto vyšetření se provádí při zjištění menší velikosti plodu a umožní jako jediné rozlišit, zda se jedná pouze o konstitučně menší plod (obvykle v souvislosti s menší velikostí rodičů a miminek v rodině), nebo zda dochází ke snižování funkce placenty a miminko je menší, protože nedostává dostatek živin a kyslíku. Funkce placenty může být snížena pouze mírně s porodem miminka v běžném termínu. Pokud se však situace dále zhoršuje a dochází k selhávání krevního oběhu miminka, je jediným možným řešením předčasný porod miminka.

Během vyšetření Vám v našem centru vysvětlujeme, co právě vyšetřujeme. Vše můžete s námi vidět na monitoru. Po skončení vyšetření Vám srozumitelně vysvětlíme výsledky a závažnost situace a navrhneme další postup. Pravidelné kontroly vývoje situace Vám rádi zajistíme v našem centru, při nutnosti dřívějšího porodu miminka vás odešleme do některé ze s námi spolupracujících porodnic k dalšímu řešení.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4
Nejčastější dotazy


Komu se doporučuje provedení Dopplerovského vyšetření krevního oběhu plodu a placenty?

Toto vyšetření je velmi důležité u všech těhotenství, kde je zjištěno větší zpomalení růstu miminka. Pokud je totiž hmotnost miminka menší, než je v daném stáří miminka očekáváno, jen Dopplerovské vyšetření pomůže rozlišit, zda se jedná pouze o konstitučně menší miminko (obvykle v souvislosti s menší velikostí rodičů a miminek v rodině), nebo zda dochází ke snižování funkce placenty a miminko je menší, protože nedostává dostatek živin a kyslíku.


Jaké cévy se při Dopplerovském vyšetření krevního oběhu placenty a plodu vyšetřují?

Funkce placenty se hodnotí vyšetřením průtoku krve v pravé a levé děložní tepně (arteria uterina). Stav krevního oběhu miminka se hodnotí vyšetřením průtoku krve v pupečníkové tepně (artria umbilicalis), střední mozkové tepně (arteria cerebri media) a v ductus venosus (céva přítomna pouze před narozením).