Aktuálně

Vážené pacientky, i za stávající situace jsou naše gynekologické ambulance v provozu bez omezení. Objednáváme preventivní prohlídky a provádíme všechna vyšetření. Jsme tady pro Vás.

Průvodce těhotenstvím

Při poskytování prenatální péče provádíme klinická a laboratorní vyšetření, která rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná vyšetření. Pravidelná se provádějí při každé návštěvě těhotenské poradny a nepravidelná pouze v určeném týdnu těhotenství.

Pravidelná

Do 34. týdne těhotenství se provádí v intervalu 4-6 týdnů, od od 34. týdne do porodu jedenkrát za 1-2 týdny.

 • sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
 • zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku
 • chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru)
 • podle uvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix skóre
 • detekce známek vitality plodu

Nepravidelná


DO 14. TÝDNE TĚHOTENSTVÍ

Komplexní prenatální vyšetření

Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.

Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí počet plodů, vitalitu, biometrii a podle CRL je určena datace těhotenství

Laboratorní vyšetření

 • stanovení krevní skupiny RhD,
 • screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek,
 • stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,
 • sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis,
 • glykemie nalačno

11.-13. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Je to screening nejen nejčastějších vrozených vývojových vad plodu ( morfologických a chromosomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu.

Zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cena vyšetření je 1200,-Kč (některé zdravotní pojišťovny však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)


20.-22. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí jen základní biometrii plodu, vitalitu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody.

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Toto UZ vyšetření s podrobným popisem morfologie plodu, patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožnuje diagnostikovat až 90 % závažných morfologických vad plodu a dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu Downova syndromu. Doporučujeme vždy provést, bohužel, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cena vyšetření je 1100,-Kč, těhotným, kterým je provedeno vyšetření v I. trimestru na našem pracovišti je cena snížena na 900,- Kč ( většina zdravotních pojišťoven však v rámci svých těhotenských balíčků toto vyšetření proplácí)


24-.28. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Orální glukózový toleranční test

Je to screening poruch glukózové tolerance k vyloučení počínající těhotenské cukrovky.


28. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen

Jedná se o aplikace anti D IgG u žen Rh negativních.

28.-34. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Laboratorní vyšetření

 • stanovení hematokritu
 • hladiny hemoglobinu
 • počtu erytrocytů
 • leukocytů a trombocytů

30.-32. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Ultrazvukové vyšetření

Zhodnotí jen základní biometrii plodu, vitalitu, polohu plodu, lokalizaci placenty, množství plodové vody


35.-37. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B

V případě pozitivity je dítě preventivně chráněno antibiotiky podané matce při porodu.


36.-37. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10% těhotenství a je příčinou 30-50% úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37 t. délky trvání těhotenství. Růstová restrikce se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Identifikace těchto plodů s růstovou restrikcí má zásadní význam ve strategii další prenatální péče a ve strategii ukončení těhotenství.

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu však zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření je 600,-Kč.


40. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Kardiotokografický non-stress test

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství a nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Potřebujete poradit, nebo se chcete k nám podívat a zaregistrovat se?
Napište nám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.