MUDr. Kateřina Kyselová

MUDr. Kateřina Kyselová

Odborný garant pro genetiku

Vzdělání

 • 1995 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 1998 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 nástavbová atestace v oboru lékařská genetika

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení

 • 2003 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2009 Theoretical course „Ultrasound examination at 11 – 14 weeks The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc)(prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty

 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru lékařská genetika
 • 2003 Certifikát pro screeningovou fetální echokardiografii
 • 2009 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. - 14. týdnu gravidity - měření nuchální translucence (NT)

Praxe

 • 1995 – 1998 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice Frýdek-Místek
 • 1997 – 2008 ambulance lékařské genetiky Poliklinika Místek s.r.o, Frýdek-Místek
 • 1998 – 2000 centrum asistované reprodukce, MUDr. Konstantin Čaplygin, Frýdek-Místek
 • 1998 – 1999 lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 1999 – 2005 zástupce vedoucího lékaře nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 2005 – dosud lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 2007 – dosud lékař ambulance klinické genetiky P&R LAB a.s., Nový Jičín
 • 2009 – dosud odborný garant pro obor lékařská genetika v nestátním zdravotnickém zařízení GYN-PREN s.r.o. působí v ordinaci ve F-M

Členství v odborných společnostech

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sekce lékařské genetiky ČGPS
 • Sekce fetální medicíny ČGPS
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Modul: Zaměstnanci