MUDr. Iveta Maráčková

MUDr. Iveta Maráčková

Zástupce vedoucího lékaře

Úterý
07:30-12:00 / Frýdek-Místek / 2. ordinace
13:00-16:00 / Frýdek-Místek / 2. ordinace
Středa
07:30-12:00 / Dobrá
13:00-15:30 / Dobrá / jen pro objednané každý druhý týden
Čtvrtek
07:30-12:00 / Frýdek-Místek / 2. ordinace
13:00-16:00 / Frýdek-Místek / 2. ordinace
Pátek
07:30-12:00 / Dobrá

Vzdělání

 • 1993 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 1996 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2002 nástavbová atestace v oboru dětská gynekologie

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení

 • 2003 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2008 Theoretical course „Ultrasound examination at 11 – 14 weeks The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc)(prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty

 • 2000 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2003 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru dětská gynekologie
 • 2003 Certifikát pro screeningovou fetální echokardiografii
 • 2008 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. - 14. týdnu gravidity (FMF ID 35350) - měření nuchální translucence (NT)

Praxe

 • 1993 – 2004 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice Frýdek-Místek
 • 2002 – 2005 lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 2005 – dosud zástupce vedoucího lékaře nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • působí v ordinaci ve F-M, Dobré a Hnojníku
 • klinická praxe – gynekologicko-porodní oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, ústavní pohotovostní služby

Členství v odborných společnostech

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Modul: Zaměstnanci