MUDr. Jana Pannová

MUDr. Jana Pannová

Lékař

Čtvrtek
13:00-16:00 / Frýdek-Místek / 1. ordinace / jen pro objednané / nepravidelně

Vzdělání

 • 1998 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 2001 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2005 specializační způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení

 • 2003 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2007 Theoretical course "Ultrasound examination at 11 – 14 weeks" The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc) (prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty

 • 2009 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. - 14. týdnu gravidity
  • měření nuchální translucence (NT)
  • sledování nosní kůstky (NB)
  • posouzení trikuspidální regurgitace (TR)
  • měření obličejového (frontomaxillofaciálního) úhlu (FMF)
  • průkaz abnormálního krevního toku přes ductus venosus (DV)
 • 2012 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 20. - 22. týdnu gravidity
 • 2012 Certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Praxe

 • 1998 – 2002 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice Rýmařov
 • 2002 – 2016 lékař Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava-Poruba (se zaměřením na prenatální diagnostiku, rizikovou graviditu, provádějící invazivní metody prenatální diagnostiky)

Členství v odborných společnostech

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sekce fetální medicíny ČGPS
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
Modul: Zaměstnanci