Aktuálně

Vážené pacientky, i za stávající situace jsou naše gynekologické ambulance v provozu bez omezení. Objednáváme preventivní prohlídky a provádíme všechna vyšetření. Jsme tady pro Vás.

Rozšířili jsme naše ultrazvukové vybavení ordinace o nový ultrazvukový přístroj Samsung Hera W10, který představuje nejvyšší kategorii přístrojů Samsung.

Naše centrum prenatální diagnostiky disponuje špičkovou 3D UZ technologií. Samsung Hera W10 představuje nejvyšší kategorii přístrojů Samsung OB. Tento diagnostický systém umožňuje kromě vysoce kvalitního dvourozměrného vyšetření také trojrozměrné (3D) zobrazení plodu. Součástí přístroje je také modul "Live 3D", který slouží k sledování trojrozměrného obrazu uvnitř dělohy těhotné ženy v reálném čase.

Tento UZ přístroj umožňuje velmi detailní a plastické prokreslení orgánů plodu ve všech stádiích těhotenství. Což je velmi důležité především při prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Zjednodušeně lze říct, že třídimenzionální ultrazvukový obraz je dán velmi přesným a rychlým zpracováním dat ze tří vyšetřovaných rovin.

Pro nastávající maminku znamená trojrozměrný obrázek plodu nesrovnatelně větší vizuální zážitek, než je běžný UZ záznam, který pracuje na principu "odstupňované šedi", a je mnohdy pro rodiče málo srozumitelný.

Nejvhodnější k vyšetření je období 14. - 26. týden těhotenství. Kvalita záznamu je ovlivněna řadou skutečností:

  •   polohou plodu – pokud je plod k 3D sondě otočen obličejem bývá výsledek nejlepší,
  •   umístěním placenty – nejlépe, když je umístěna na zadní stěně,
  •   množstvím plodové vody,
  •   konstitucí ženy – u obézních žen bývá záznam plodu problematičtější.

V období od  16. do 20. týdne těhotenství určujeme pohlaví plodu. Provádíme trojrozměrnou projekci plodu, kdy se zaměřujeme na vývojové vady končetin a rozštěpové vady.


Vyšetření zaznamenáváme na DVD nebo flash disk a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Můžete se také objednat pouze k vyšetření s pořízením barevné trojrozměrné fotografie.

Ultrazvukové vyšetření 3D/4D provádíme u nás i neregistrovaným klientkám. Objednání na tel. 603 839 581.