MUDr. Bohuslav Mičaník

vedoucí lékař

MUDr. Bohuslav Mičaník Ordinační hodiny Dr. Mičaník:

Po 13:00-18:00 F-M, Jiráskova 2270
Út 13:00-15:00 Hnojník 127
16:00-18:00 F-M, Jiráskova 2270
St 7:00-12:00 13:00-17:00 F-M, Jiráskova 2270
Čt 13:00-18:00 F-M, Jiráskova 2270
*13:00-15:30 F-M, Jiráskova 2270
*jen pro objednané každý druhý týden


Vzdělání:

 • 1984 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 1987 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1992 atestace II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení:

 • 1990 Kurz v sonografii pro porodníky
 • 1991 Kurz lékařské genetiky
 • 1993 Kurz prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad
 • 1994 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2000 Kurz laparoskopie a gynekologické operativy Praha Homolka
 • 2003 Tréninkový kurz hysteroskopie
 • 2004 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2007 Theoretical course "Ultrasound examination at 11 – 14 weeks" The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc) (prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty:

 • 1995 Licence pro provozování privátní praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2000 Licence pro vedoucího lékaře přimáře zdravotnického zsřízení pro obor gynekologie a porodnictví
 • 2003 Certifikát pro screeningovou fetální echokardiografii
 • 2007 Certifikát  pro superkonziliární ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii a porodnictví
 • 2007 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. - 14. týdnu gravidity (FMF ID 35358)
  • měření nuchální translucence (NT)
  • sledování nosní kůstky (NB)
  • posouzení trikuspidální regurgitace (TR)
  • měření obličejového (frontomaxillofaciálního) úhlu (FMF)
  • průkaz abnormálního krevního toku přes ductus venosus (DV)
 • 2012 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 20. - 22. týdnu gravidity (FMF ID 35358)
 • 2012 Certifikát pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
 • 2012 Certifikát kvalifikace ČSUPG ČLS JEP II.stupně

Certifikát pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v průběhu prenatální péče, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certifikát pro provádění konsiliární ultrazvukové diagnostiky v gynekologii, ČSUPG ČLS JEP II.stupně, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certifikát pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certificate of Competence - Ultrasound examination at 11-13 6 weeks
Certificate of Competence - Ultrasound examination at 20 - 22 weeks

Praxe:

 • 1984 – 1995 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemonice Frýdek-Místek
 • 1990 – 1995 ordinář pro riziková a patologická těhotenství  Nemonice Frýdek-Místek
 • od r. 1995 – dosud vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • působí  v ordinaci ve F-M a Dobré
 • malé operační zákroky - Revoluční 531, F-M
 • laparoskopická operační terapie - Centrum minimální invazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí Třinec, Konská 453

Členství v odborných společnostech:

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky  ČGPS
 • Sekce fetální medicíny ČGPS

< Zpět