Integrovaný test

Od začátku roku 2008 provádíme v naší ordinaci screening vrozených vývojových vad formou integrovaného testu.

Jedná se o nejdokonalejší screeningovou strategii vůbec. Integrovaný test má absolutně nejvyšší senzitivitu, tzn. že s nejvyšší možnou pravděpodobností nemůžeme promeškat reálně přítomnou vadu plodu. Na druhé straně má test nejnižší falešnou pozitivitu, což znamená, že u tohoto testu je velmi malé procento falešně pozitivních výsledků, které by zbytečně těhotné ženy stresovaly. Velmi důležitým aspektem nízké falešné pozitivity je, že jen velmi malé procento žen se musí podrobovat diagnostickým invazivním výkonům (CVS, amniocentéza).

Náš screeningový protokol vychází ze zkušeností nejrenomovanějších pracovišť tohoto typu ve Velké Británii (Wolfson Institute Of Preventive Medicine, Londýn, prof.Nicholas Wald) a také ze zkušeností našich pražských kolegů ze společnosti GENNET s.r.o., která je největším screeningovým centrem v České republice.